Honga

BUNGANGA ASSOCIATION

The photos were taken November 1950 in Kinyunyi village, secteur Ngangya, territoire Fizi, among the Honga of Kinyunyi.

Male dancers in the Bunganga association.